Carol Grey interviewed Valerie Harper

Listen to the interesting Interview!
Journalist Carol Grey interviewed Valerie Harper on her association with Viola Spolin and the influence Spolin’s work has had on her life and career. Circa 1994. Published by Gary Schwartz on YT.

#SecondCity#ObjectWork#SpaceWork#GoodActorBedPlayerVersusGoodPlayerBedActor#Recognition#ShareYourVoice#TrustYourBody#YourBodyHasAMemory!

Enjoy watching!

Viola Spolin – Mirror Speech exercise! 

Viola Spolin – Mirror Speech! 
Great Viola’s exercise to train Being in the moment and being with your partner!
This exercise can lead into the Folow the Folower idea. In this case not physical but verbal.
Watching this clip you can attend Viola’s class for a few minutes. 🙂

Enjoy watching!

In the clip: Gary Schwartz.

Gary Schwartz on Spolin!

Gary Schwartz on Spolin!
Listen to Gary Schwartz who was a student and friend of Viola Spolin.

„Go without preparation. Go without slightest clue what’s going to happen next. Go into unknown space without a gender, a preparation, without anything, and expect that something will happen. Allow your self to be!”

Enjoy watching!

See also this: https://www.youtube.com/watch?v=9ZQi_I8w4R0

Viola’s Spolin BIO

[ENG/POL]

Viola Spolin, who died in 1994, was an actress, educator, director, and the creator of theater games. She wrote a significant book Improvisation for the Theater published in 1963. She influenced the first generation of Improv students at the Second City in Chicago in the late 50`s, as her son, Paul Sills and David Shepherd founded the Compass Players, the first improvisational theater in the US.

Here is a short biography of Viola Spolin containing interesting photos of her.

Enjoy reading!

––––––––––––––––––––––––––––––––

Viola Spolin (1906-1994) był aktorką, nauczycielką, reżyserem i twórcą wielu gier teatralnych. Jest autorką pierwszej książki o improwizacji pt. Improvisation for the Theater, wydanej w 1963 r. Uczyła pierwsze pokolenia improwizatorów a jej syn Paul Sills wraz z Davidem Sheperd’em założyli  w drugiej połowie lat pięćdziesiątych pierwszy teatr improwizowany w ameryce.

W załączeniu, krótka biografia Spolin w języku angielskim zawierająca także interesujące zdjęcia z jej życia.

MIłego czytania!

https://www.violaspolin.org/bio/

Czytaj dalej